Genel Pratik Bilgiler

2019 Yılı Elektronik Belge Düzenlemesi Genel Tebliğ Bilgileri

2019 Yılı Elektronik Belge Düzenlemesi Genel Tebliğ Bilgileri

Elektronik Defter Tebliği ve Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, 19.10.2019 tarihinde 30923 Sayılı Resmi Gazete üzerinden yayımlanmıştır. Bu tebliğler ile birlikte Elektronik Belge Düzenlemesi oldukça kapsamlı bir şekilde yapılmıştır.

Elektronik Belge Düzenlemesine ilişkin özet bilgiler şu şekildedir;

E-DEFTER’ E GEÇİŞ TARİHİ *2018 Hesap dönemi brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 10 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler; 01/01/2020 Tarihinden itibaren zorunlu olarak e-deftere geçecektir.
E-FATURA’ YA GEÇİŞ TARİHİ1) 2018 ve 2019 Hesap dönemleri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 5 Milyon TL‘ yi geçen mükellefler 01/07/2020 Tarihinde zorunlu olarak e-Faturaya geçmek zorundadır.
2) Brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 5 Milyon TL’yi 2020 yılı ve takip eden hesap dönemlerinde geçen mükellefler ilgili yılı takip eden yılın 7.ayından (2021 yılı) itibaren e-fatura kullanmak zorunda olacaklardır.
E-ARŞİV FATURA’YA GEÇİŞ TARİHİ1) Halen e-fatura ve e-defter tabi olanlar e-arşiv fatura düzenlemek zorundadır.
2) Yukarıda belirtilen e-Faturaya geçiş tarihleri e-arşiv fatura için de geçerlidir.
(e-Faturaya tabi olmayanlar e-arşiv faturaya tabi olmaz)
E-SERBEST MESLEK MAKBUZU’NA GEÇİŞ TARİHİ1) 01/02/2020 tarihi itibarıyla faaliyetine devam etmekte olan serbest meslek erbapları 01/06/2020 tarihin itibaren e-serbest meslek makbuzu kullanmak zorundadır.
2) 01/02/2020 tarihinden (bu tarih dâhil) itibaren faaliyetine başlayacak olanlar ise, işe başladıkları ayı izleyen 3 üncü ayın sonuna, kadar e-Serbest Meslek Makbuzu kullanmak zorundadır.
E-İRSALİYE’ E GEÇİŞ TARİHİ1) e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan ve 2018 veya bu yılları takip eden hesap dönemlerinin brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 25 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler 01/07/2020 tarihinden itibaren e-İrsaliye kullanacaklardır.
2) e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan ve Hal kayıt sistemi kapsamında sebze ve meyvelerin ticareti ile iştigal eden tüccar ve komisyoncular 01.01.2020 Tarihinden itibaren e-İrsaliye kullanacaklardır.
E-GİDER PUSULASI’ NA GEÇİŞ TARİHİ e-Gider pusulası uygulaması isteğe bağlı bir uygulama olup, dileyen mükellefler gerekli başvurularını yaparak söz konusu uygulamadan yararlanabilirler. Başkanlık mükellef, sektör ve faaliyet alanları itibariyle en az 3 aylık zaman süresi belirleyerek e- Gider pusulası uygulamasına zorunlu olarak dâhil olması gereken mükellef gruplarını belirlemeye yetkilidir.
E-MÜSTAHSİL MAKBUZU’NA GEÇİŞ TARİHİ e-Fatura kullanmak zorunda olanlar 01/07/2020 tarihinden itibaren
e-Müstahsil makbuzu kullanmak zorundadır.

Kaynak: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/10/20191019-5.pdf

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir