Genel Genel Konular Muhasebe

BULUT TEKNOLOJİSİNİN MUHASEBE ÜZERİNE ETKİLERİ

BULUT TEKNOLOJİSİ  VE BULUT MUHASEBE

Bulut teknolojisi, SaaS (Software as a Service) yöntemin i kullanmaktadır.  Verilerin uzak sunucularda saklanmasını ve servisin (hizmetin)   internet üzerinden alınmasını ifade etmektedir. Bulut kelimesinin kullanılmasının sebebi ise verilerin gözle görülmeyen  bir ortamda saklanmasıdır (Okutucu, 2012). Bulut muhasebe uygulamasında muhasebe verileri uzak sunucular üzerinde depolanmaktadır. Veriler masaüstü bilgisayarında değil , bulut üzerinde işlenmektedir. Bulut teknolojisinde kullanıcılar muhasebe uygulamalarına bir bulut hizmet sağlayıcısı vasıtasıyla i nternet üzerinden erişirler (Öz, 2016).

Geleneksel Muhasebe ile Bulut Muhasebenin Karşılaştırılması

Christauskas ve Miseviciene (2012), çalışmaların da geleneksel muhasebe yazılımları ile bulut muhasebe yazılımlarını teknik yönden   karşılaştırmışlardır. İlgili karşılaştırmayı gösteren tablo, aşağıda yer almaktadır.  

Tablo 1:   Geleneksel Muhasebe Yazılımları ile Bulut Muhasebe Yazılımlarının  Teknik Yönden K  arşılaştırılması  

Geleneksel Muhasebe
Yazılımları
Bulut Muhasebe
Yazılımları
Yazılım Lisansı Satın Alınır  Kiralanır 
Kullanıcı Sayısı Alınan Lisans ile Kısıtlıdır  Limitsiz artırılıp azaltılabilir
Sistemin Lokasyonu Bilgisayarı/Sunucusu Bulut
Donanım Satın Alınır  Sisteme Dahildir
Bakım Maliyetleri İşletme Karşılar  Sisteme Dahildir
Teknik Destek Üçüncü kişiler veya Bilgi
İşlem (Information Technologies = IT)
 personeli tarafından sağlanır 
 
Üçüncü kişiler tarafından sağlanır 

Kaynak:  Christauskas, C. ve Miseviciene, R. (2012). Cloud – Computing Based Accounting for Small to Medium Sized Business.  Inzinerine Ekonomika-Engineering  Economics , 2012, 23(1), 14-2.

Özellikle k  üçük ve orta ölçekli işletmeler  de muhasebe alanında bulut teknoloji sinin kullanılması ciddi oranda maliyet tasarrufu sağlayacaktır.  Bu işletmeler    ağ ( network) yönetimi, donanım ve yazılım kaynakları gibi  birçok maliyetlerden tasarruf edeceklerdir (Christauskas ve Miseviciene, 2012). Yukarıdaki tab loya benzer bir şekilde , geleneksel muhasebe yazılımları ile bulut muhasebe yazılımlarının teknolojik ve hukuksal yönden karşılaştırılması , aşağıda yer alan bir başka tablo aracılığıyla gösterilmektedir    (Özdemir ve Elitaş, 2015) .

Tablo 2:  Geleneksel Muhasebe Yazılımları ile Bulut Muhasebe Yazılımlarının Teknolojik ve Hukuksal Yönden Karşılaştırılması

Geleneksel Muhasebe Yazılımları Bulut Muhasebe Yazılımları
Veriler manuel girilir Veriler otomatik girilir
Sisteme uzaktan erişim ve iş yeri dışından çalışma imkanı yoktur Sisteme uzaktan erişim ve iş yeri dışından çalışma imkanı vardır
Kurulum/Güncellemeler manuel yapılır Kurulum/Güncellemeler uzaktan servis sağlayıcı tarafından gerçekleştirilir
Yedekleme yerel terminalde gerçekleşir Yedekleme farklı bulut sunucusunda veya yerel yapılabilir
Mevzuat değişiklikleri işletme tarafından takip edilir Mevzuat değişiklikleri sistem sağlayıcı tarafından takip edilir
Finansal verilere uzaktan erişim mümkün değildir Finansal verilere erişim her an ve her yerden mümkündür

Kaynak:   Özdemir, S. ve Elitaş, C. (2015). The Risks of Cloud Computing in Accounting Field and the Solution Offers: The Case of Turkey.  Journal of Business  Research Turk  , Vol. 7(1), s.43-59.

Bulut Muhasebenin Avantajları ve Riskleri

Bulut muhasebenin getirmiş olduğu birçok avantaj söz konusudur. Aşağıda, vurgulanan avantajlar sırasıyla belirtilmiş ve listelenmiştir: ( Aytekin ve diğerleri , 2016)

Güvenlik: Bulut servis sağlayıcı lar güvenlik konusunda teminat vermektedirler. Bulut teknoloji tabanlı sistemlerin güvenliği ile geleneksel yazılımların güvenlik düzeyi karşılaştırıldığında  benzer düzeyde oldukları tespit edilmiştir  . Verilerin depolanması açısından ise bulut tabanlı sistemler daha avantajlı olup , bire ysel sorumlulukları ortadan kaldırmaktadır ve zaman açısından ciddi tasarruf sağlamaktadır.

Adaptasyon ve Senkronizasyon: Bulut teknolojisinde yazılımın kurulumu ve  bakımı geleneksel sistemlere göre çok daha kolaydır. Güncellemeler sıkça ve herkes için ayn ı zamanda gerçekleşmektedir. Böylelikle kullanıcılar arasında farklı sürümlerin kullanılması ve çıkabilecek olası hatalar engellenmiş olmaktadır. Birçok farklı donanım ile (notebook, bilgisayar, vb.) bulut teknoloji tabanlı sistemler uyumlu çalışmaktadırlar.

Erişim Kolaylığı: Kullanıcılar (çalışanlar, tedarikçiler, müşteriler, vb.) internet bağlantısı olan herhangi bir yerden   verilere erişim sağlayıp işlem yapabilirler. Birçok servis sağlayıcı , uygulamalara mobil cihazlar ile de erişim imkanı   sunmaktadır 

Esnek Kapasite: İşletmeler güncel ihtiyaçları doğrultusunda lisans sayılarını, işlem ve depolama alanı büyüklüklerini değiştirme imkanına sahiptirler.

Düşük Maliyet: İşletmeler, kendi bünyelerinde servis altyapısı kurmak yerine, gerekli hizmeti bulut servis sağlayıcı üzerinden alabilmektedirler. Böylelikle özellikle küçük ve orta ölçekli firmalarda sabit maliyetler azaltılmaktadır.

Kaynak: https://medeniyet.academia.edu/CevdetKIZIL

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir