Genel Konular

DEĞERLİ KAĞIT FİYATLARI 2019

Değerli Kağıt Nedir?

 Kanununa bağlı Değerli Kağıtlar altta ki tablo da yazılı değerli kağıtlar, değerli belgeler ile elektronik imza kullanılmak suretiyle elektronik ortamda ve veri işleme şeklinde oluşturulan noter belgelerine ”değerli kağıt” denir.

Değerli Kağıtlar Kanun ve yasa hükmüne giren veya diğer kanun ve yasaları kapsayan değerli kağıtların basımı, dağıtımı ve bedellerinin tahsili ile ilgili usul ve esasları ve bu kağıtların ücretlerinin tesbitini de Maliye Bakanlığı tarafından yapmaktadır.

Değerli Kâğıdın Cinsi 01.01.2018 Tarihinden İtibaren Uygulanan Bedel (TL) 01.01.2019 Tarihin den İtibaren Uygulanacak Bedel (TL)
1- Noter kağıtları:    
a) Noter kâğıdı 11.00 13,50
b) Beyanname 11,00 13,50
c) Protesto, vekaletname, re’sen senet 22,00 27,00
2- (Mülga:30/12/2004-5281/14.Md).    
3- Pasaportlar 108,00 133,50
4- İkamet İzni (değişik:28/7/2016- 6735/27 md.) 72,00 89,00
5- (Mülga:30/12/2004-5281/14.Md).    
6- (Değişik:14/1/2016-6661/3.md.) (değişmeden önce “Nüfus Cüzdanı”)    
a) Kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kart   18,50   22,50
b)    Değiştirme   nedeniyle   düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı   18,50   22,50
c) Kayıp nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı   37,00   45,00
7- Aile cüzdanları 98,50 121,00
8-(Mülga:30/12/2004-5281/14.Md).    
9- Sürücü belgeleri 134,00 166,00
10- Sürücü çalışma belgeleri (karneleri) 134,00 166,00
11- Mülga:06/01/2017-680 KHK/35.md (Motorlu araç trafik belgesi)    
12- Motorlu araç tescil belgesi 120,00 148,50
13- İş makinesi tescil belgesi 100,00 124,00
14- Banka Çekleri (Her bir çek yaprağı) 5,60 8,00
15 – Mavi Kart1 (Ek: 9/5/2012-6304/9 md.) 6,50 12,50
16- Yabancı çalışma izni belgesi (Ek:28/7/2016- 6735/27. md.)   72,00   89,00
17-Çalışma izni muafiyeti belgesi 2(Ek:28/7/2016- 6735/27. md.)   72,00   89,00

1-Mavi Kart; Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun 3/m fıkrasında şöyle tanımlanmaktadır: Doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler ve bunların 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen altsoylarına verilen ve söz konusu maddede belirtilen haklardan faydalanabileceklerini gösteren resmi belge.

2-22 Aralık 2016 tarihli ve 29926 sayılı Resmi Gazetede Maliye Bakanlığı’nca “12/2016 tarihli ve 29925 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 52) Değerli Kağıtların 3 üncü maddesindeki tabloda sehven yer alan “17-Yabancı çalışma izni belgesi (Ek:28/7/2016-6735/27. md.)” ibaresi, Maliye Bakanlığının 21/12/2016 tarihli ve 57761329-010.05-28606 sayılı yazısına istinaden “17-Çalışma izni muafiyeti belgesi (Ek:28/7/2016-6735/27. md.)” olarak düzeltilmiştir” şeklinde açıklama yer almıştır. Bu düzeltmeye istinaden Tabloda değişiklik yapılmıştır.

Kaynak:Türmob

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir