Genel Konular

Mayıs ayında bu yükümlülükleri unutmayın!

Mart ve Nisan aylarının beyan dönemi olması nedeniyle yoğun geçti. Olmaz ama yoğunluğun az da olsa bitmesi nedeniyle rehavete kapılabilecekler için Mayıs ayında yapılması gereken iş ve işlemleri hatırlatmakta yarar var diye düşündüm.

İşte Mayıs ayı yükümlülüklerinden özellikli olanların listesi.

Yabancı sermayeli şirketlerin ve irtibat bürolarının yıllık bildirimleri

2003 yılında yapılan yasal düzenlemelerle, yabancı sermayeli şirketlerle ilgili mevzuat daha liberal hale getirildi. Yabancı sermayeli şirket, şube ve irtibat bürolarının kuruluşu, sermaye artışı ve hisse devirleri başta olmak üzere gerçekleştirdikleri işlemlerde izin ve onay alma zorunluluğu kaldırıldı. Bunun yerine bu işlemlerle ilgili olarak yıllık veya işlem bazında bilgi verme yükümlülüğü getirildi.

Bu çerçevede, yıllık bazda ve her yılın Mayıs ayı sonuna kadar;

Yönetmelik Kapsamındaki şirket ve şubeler, sermaye ve faaliyetlerine ilişkin olarak, Elektronik Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Bilgi Sisteminde (E-TUYS) yer alan Doğrudan Yabancı Yatırımlar İçin Faaliyet Bilgi Formundaki alanları kullanıcı vasıtasıyla elektronik ortamda doldurarak kaydedilmesini sağlamak,

İrtibat büroları, geçmiş yıl faaliyetlerine ilişkin, Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliği ekinde yer alan İrtibat Bürolarının Faaliyetlerine İlişkin Bilgi Formunu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’ne göndermek,

zorundalar.

Yönetmelikte, faaliyette bulunan irtibat bürolarının bildirimi yapmamaları durumunda, süre uzatma taleplerinin değerlendirmeye alınmayacağı ve faaliyet izinlerinin de re’sen iptal edilebileceği hükmü var. Önemli bir yaptırım.

Yatırım indirimi stopajı beyan ve ödemesi

Yatırım indirimine son verileli çok oldu ama Gelir İdaresi verilerine bakılırsa, daha bir süre bu istisnayı uygulamaya devam edeceğiz. İdarenin Faaliyet Raporlarında yer alan bilgiye göre her yıl 700 milyon liranın üzerinde yatırım indirimi stopajı ödeniyor.

Bu istisnadan Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 61. maddesi kapsamında yararlanan kurumların, kâr dağıtımı yapıp yapmadıklarına bakılmaksızın, yararlandıkları tutar üzerinden % 19,8 oranıyla hesapladıkları stopajı, 115 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile yapılan düzenleme çerçevesinde, 27 Mayıs akşamına kadar beyan etmeleri ve ödemeleri gerekiyor.

Denetim kuruluşlarının ve elektrik üretim şirketlerinin yıllık harçları

Harçlar Kanunu gereği, bağımsız denetim kuruluşları yetkilendirme belgeleri, elektrik üretim faaliyetinde bulunan kurumlar ise elektrik üretim lisansı için harç ödemektedir.

Denetim kuruluşlarının yetkilendirme belgeleri ilk alındığı yıl maktu harca, sonraki yıllarda ise Kanun’la belirlenen tutardan az olmamak koşuluyla, nispi harca tabidir. Nispi harcın matrahı, denetim faaliyetlerinden elde edilen gayrisafi iş hasılatıdır. Nispi harç, kurumlar vergisi beyannamesi verme süresi içinde verilen bildirim üzerine tahakkuk ettirilmekte ve Mayıs ayı içinde ödenmektedir.

Elektrik üretim şirketlerinin üretim lisansı harcı ise Kanun’la tanımlanan bir önceki yıl gayri safi iş hasılatı üzerinden hesaplanmakta, kurumlar vergisi beyanname verme süresi içinde verilen bildirim üzerine tahakkuk ettirilmekte ve Mayıs ayı içinde ödenmektedir.

Emlak vergisi birinci taksit ödeme zamanı

Emlak vergisinin ilk taksitinin Mayıs, ikinci taksitinin ise Kasım ayı içinde ödenmesi gerekiyor.

İş yerleri için ödenmesi gereken çevre temizlik vergisinin ödeme zamanı da emlak vergisiyle aynı. Konutlar için çevre temizlik vergisi su faturasının içinde tahsil ediliyor. Ayrıca bir ödeme yok.

Vergi levhasının yazdırılması

Vergi levhalarının Mayıs ayı sonuna kadar yazdırılması gerekiyor.

Elektronik ortamda alınan vergi levhalarının vergi dairesine veya meslek mensuplarına onaylattırılmasına gerek yok. İnternet vergi dairesinden çıktı olarak alınması ve istendiğinde ibraz edilmek üzere işyerlerinde bulundurulması yeterli.

Vergi levhasının alınmaması ve istendiğinde ibraz edilmemesi durumunda özel usulsüzlük cezası kesiliyor. Tutarı 290 lira.

Recep BIYIK

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir