Muhasebe Programları

Muhasebe Programları

Genel muhasebe programlarıkonusunda bilgi edinmek isteyen kişiler için kısa özetler oluşturduk bu sayede merakınızı giderebilir ve temel bir muhasebe uygulama bilgisine sahip olabilirsiniz. Envanter işlemleri muhasebenin temelidir.

Envanter: Saymak, ölçmek suretiyle bilanço günü geldiğinde mevcut olan alacakların ve borçların kesin bir şekilde tespit edilme işlemine verilen addır. Envanter türleri kendi içinde 4’e ayrılırken, envanter 2’ye ayrılır. İlk olarak sizleri envanter türleri hakkında bilgilendireceğiz.

Kuruluş envanteri: İşletmelerin kuruluş aşamalarında oluşturdukları envanter türüdür.

Dönem sonu envanteri: Yılın son haftası geldiğinde işletmeler, çıkartmakta zorunlu olduğu envanter türüdür.

Devir envanteri: Şayet sahip olduğunuz işletmenizi başka bir tüzel kişiliğe satarsanız. Çıkarmakta zorunluğu olduğunuz envantere devir envanteri denir.

Tasfiye Envanteri: İşletmeler tasfiye edilmek durumu ile karşılaşırsa, tasfiye envanteri çıkarmakla yükümlüdür. Envanterin ilk bölümü muhasebe dışı envanterden oluşur. İkinci bölümü ise muhasebe içi envanter bölümüdür. Muhasebe içi envanter, muhasebe dışı envanterin kayıtlara geçmiş halinden oluşur. Sırası ile şu aşamalar; Envanter kayıtları, kesin mizan, mali tablolar, hesapların kapatılması ile oluşur.

Menkul Kıymetler

Menkul kıymetleri en basit şekilde tanımlayacak olursak. İşletmelerin kar elde etmek amacıyla geçici bir süre için hisse senedi, tahvil yatırım fonu almasına menkul kıymetler denilir.  Hisse senetleri anonim şirketlerin, hisseli kooperatiflerin kanuni hükümlere bağlı olarak çıkarttığı sermayeye katılma belgelerine hisse senedi denir. Tahvil ise iktisadi devlet teşekkülerin anonim şirketlere bor para sağlamak amacıyla çıkardıkları borç senedine tahvil denir. Alış belgeleri üzerinden menkul kıymetler kayıt altına alınır. Alındığı zaman ilgili hesaba borç, satıldığı zaman ise alacak kaydı yapılır. 

Ticari Alacaklar

Alıclar, müşterilerin işletmeye olan borçlarının senetsiz olarak izlendiği hesaptır. Müşteri işetmeye borçlandığı zaman ve borçlu, borcunu ödediğinde işletme hesabı alacaklı olarak çalıştırır. Alıcıların hesabı için vuk yöntemi, değerleme ölçüsü için ise mukayyet esası uygulanır. Dönemin sonuna gelindiğinde alıcılar hesabı yardımcı hesap toplamaları ile karşılaştırma yaparak, hesapların toplanmasını sağlar. Muhasebe uygulamaları hakkında sizlere sunabileceklerimiz bunlarla sınırlıdır. Gelişen dönemle birlikte çıkan son teknolojik uygulamalar yardımıyla bu hesaplar daha hızlı bir şekilde işlenebilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir