Genel Muhasebe

Muhasebenin Temel Kavramları II

Muhasebenin Temel Kavramları II

Muhasebe, ticaret sicil kaydına sahip olan tüm işletmelerin büyün gelir ve giderlerinin resmi olarak kayıt altına alınmasını sağlayan birimdir. Muhasebe, oldukça geniş ve birbirinden farklı kavramlara sahip olan bir alandır. Muhasebenin temel kavramları, muhasebe işleyişinin sorunsuz bir şekilde devam edebilmesi açısından muhakkak bilinmelidir. Bir önceki yazımızda bahsettiğimiz bu kavramların devamı ise şu şekildedir;

Parayla Ölçülme Kavramı

Muhasebe kayıtlarında yer alan parayla ölçülme kavramı önemli bir kavram olarak kabul edilir. Mali tablolar genel itibariyle hesap ve para ile ilgili kavramları açıklamak için oluşturulur. Bu nedenle de parasal verilerin ve sembollerin doğru bir şekilde kullanılması yanılma ihtimalini ortadan kaldıracaktır.

Sonuç olarak mali tablolar üzerinde ve muhasebe kayıtlarında iktisadi tüm verilerin parayla ölçülme kavramı uyarınca sembolize edilebilmesi önemlidir. Ülkemizde faaliyet gösteren tüm kurumlar için kullanıla ortak para sembolü ulusal Türk para sembolüdür.

Maliyet Esası Kavramı

Mali tabloların genel disiplinini ifade eden muhasebe kavramında maliyet esası kavramı önemli bir disiplini ifade etmektedir.

Muhasebe işlemlerinin önemli bir konu başlığı olan maliyet esası kavramı alacaklar, mevcut para durumu ve diğer hizmet ile varlık verilerinin uygun bir şekilde muhasebeleştirilmesinde dikkatle uygulanmaktadır.

Muhasebenin Temel Kavramları: Tarafsızlık ve Belgelendirme Kavramı

Muhasebe kayıtlarında beklenen en büyük kriterlerin arasında tarafsızlık ve belgelendirme kavramı gelmektedir. Nitekim genel görev çizgisi mahsuplaştırma ve belgelendirme olan muhasebe disiplinin temel dayanağını usulüne uygun fatura ve kayıtlar oluşturur. 

Bu nedenle tarafsızlık ve belgelendirme kavramı gereğince, tarafsız bir şekilde ve ön yargıdan uzak durularak gerçeğe uygun verilerin elde edilmesi ve mali tablolara dayanak kabul edilmesi gereklidir.

Tutarlılık Kavramı Nedir?

Mali tabloların disiplin içerisinde ve tutarlılık kavramı çerçevesinde oluşturulması beklenilir. Dayanak verilerin, bilgi ve belgelerin sunulan tablolar ile uyuşması başlıca beklentidir.

Tek düzenin korunması dönemsel olarak oluşturulan veriler ile kullanılan dilin genel tablolar boyunca korunabilmesi muhasebe bilimi açısından tutarlılık kavramı ile izah edilmektedir. Değişkenlik gösteren verilerin varlığı ve nedenleri ayrıntılı bir biçimde dipnotlar kısmında açıklanmalıdır.

Muhasebenin Temel Kavramları: Tam Açıklama

Kullanılan dil ve sembollerin yeterince aydınlatıcı olabilmesi, açık ile anlaşır nitelikte kullanıma açık olması tam açıklama kavramı ile ifade edilmektedir.

Bilindiği gibi muhasebe kayıtları, belirli bir ticari faaliyetin tüm varlıklarının dönemsel olarak kayıt ve teşhir işleminde görev alır. Bu nedenle de kullanılan tüm verilerin gerekli görülen herkes tarafından net bir biçimde anlaşılır olması sonunda tam açıklama kavramı yerine getirilmiş demektir.

Mali tablo kalemleri içerisinde yer almasa da yakın gelecekte olması muhtemel nitelikte olayların da tablolarda geçirilmesi gereklidir.

İhtiyatlık Kavramı Nedir?

İhtiyatlı davranmak önemli bir erdemi ifade eder. Muhasebe bilimi açısından ihtiyatlık kavramı ise risklerin değerlendirilmesi ve ona göre önceden önlemler alınmasını ifade etmektedir. Bu kapsamda muhtemel giderler, mevcut zararlar adı altında işletme tarafından bir kenara ayrılabilmektedir.

Gereğinde fazla karşılık ya da gizli yedekler gibi muhasebe kayıtları dışına uygun olmayan bir şekilde çıkarılan tüm işlemler ihtiyatlık kavramı kapsamında değer görmez.

Önemlilik Kavramı Nedir?

Mali tablolara dayandırılarak oluşturulabilecek ve verilebilecek olan bir kararın, hesaplama ve tablo verilerine dayanılarak verilebilecek olması önemlilik kavramı ile ifade edilir.

Buna göre önemlilik kavramı uyarınca, finansal veri ve tabloların ve önemli hesap kalemleri ile diğer önemli işlemlerin mali tablolarda belirtilmesi gerekir.

Muhasebenin Temel Kavramları: Özün Önceliği Kavramı

Biçim incelemesi ve değerlendirmesinden ziyade, işlemlerin özlerinin dikkate alınarak muhasebe kayıtlarında ve verilerinde yer almaları özün önceliği kavramı açısında gerekli bir noktadır.

Genel kayıt işlemlerinde öz ve biçim arasında farklılık ortaya çıkmamaktadır. Ancak herhangi bir farklılığın ortaya çıkması durumunda ise özün önceliği kavramı uyarınca verinin özü ön plana alınmalıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir