Genel Konular

Muhtasar Beyanname Nedir ?

Gelir vergisi türleri arasında yer alan Muhtasar beyanname stopaj usulü vergilendirme yapılarak işverenler tarafından aylık veya 3 aylık periyotlarda ilgili vergi dairelerine bildirilme işlemidir. 3 aylık periyotlar içerisinde ilgili beyannamenin verilebilmesi için işyerinde çalışan personel sayısının 10 ve daha aşağı olması gerekir. Eğer çalışan sayısı 10’dan yüksek ise beyanname aylık olarak verilir. Bu vergi türünde ilgili gelir tutarı kişinin eline geçmeden vergilendirilir. İşveren çalıştırdığı personelin maaşını ödemeden önce ilgili kesintileri yapacak ve bu kesintileri de muhtasar beyannamesi ile vergi dairesine bildirerek ödemesini yapacaktır.

Muhtasar Beyanname Ödeme Günleri

Aylık olarak verilen beyannamede takip eden ayın 23’ne kadar vergi dairesine bildirilmesi gerekir. Ödeme işlemi de 26. Gününe kadar yapılır. 3 aylık beyanname de ise ilgili dönemin son ayının 23 ne kadar hazırlanması gerekir. Kesinti tutarları Maliye Bakanlığı tarafından belirlenir ve bir takvim yılı için geçerlidir. Beyannameye konu olan ödemeler belirli kodlarla belirtilir. Her kodun vergi oran da farklılık gösterir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir