Genel Muhasebe

Ön Muhasebe Nedir? Neden Önemlidir?

Ön muhasebe nedir? Neden Önemlidir?

İşletmelerin müşterileri, nakit parası, banka hesapları, stokları, çekleri, senetleri gibi ücretle ifade edilen temel unsularının kayıtlarını ve hesap hareketlerini ön muhasebe takip eder.  Yeni işletme açmak isteyenler tarafından ön muhasebe nedir sorusu sıklıkla sorulduğundan kısaca cevap vermekte fayda vardır. Ön muhasebe şirketin kendi bünyesinde tutulur fakat ön muhasebenin olması işletmenin muhasebesinin tutulduğun anlamına gelmez. İşletmelerin muhasebesinde iki kayıt sistemi bulunur. Bunlar; basit ve bilanço usulü kayıttır. Basit yani tek taraflı kaydı, ikinci sınıf tüccarlar tutarlar ki bu kayıtta işletme defteri ve serbest meslek kaydı bulunur. Bilanço usulü yani çift taraflı kaydı birinci sınıf tacirler gelir tablosu, yevmiye defteri gibi mali defterleri tutarak gerçekleştirir. Ön muhasebeciler kayıt sistemine hazırlık aşamasında olan işlemleri yapar.

Ön Muhasebe Neler Var? Ön Muhasebeci Ne Yapar?

Ön muhasebeyi yapabilmek için işletmelerin kayıt sistemi için gerekli olan temel işlemleri öğrenmek yeterlidir. Temel işlemlerin tedarik etmesi ile ön muhasebeciler işletmenin muhasebecisine ve işletmeye yardımcı olmaktadır. Ön muhasebe nedir ne yapar konusunda yapması gereken bazı işlemler şunlardır:

 • Kasa Hesap Takibi: İşletmenin nakit işlemlerini takip etmek için kasa defteri tutulur. Defterle işletmenin nakit giriş çıkış hareketleri takip edilir.
 • Cari (Müşteri) Hesap Takibi: İşletmenin çalıştığı müşterileri takip ederek işletmenin alıcılarını hizmet ve mal sağlar.
 • İrsaliye/ Fatura İşlemleri: İşletmenin hizmet veya mal satması durumunda fatura keser. Hizmet veya mal aldığında fatura alır. Böylece gelen, giden belge ve faturaları takip eder.
 • Stok Giriş Çıkış Takibi: İşletmenin mal alımında girişini, mal satışında çıkışını yaparak takibini yapar.
 • Çek Senet Takibi: Müşterilerin ve işletmenin çek ve senetlerini takip eder.
 • Banka Hesap Takibi: İşletmenin bankalarda bulunan hesaplarının takibini yapar.

Ön Muhasebe Neden Önemlidir?

İşletmenin günlük hareketlerinin yönetilmesinin temel taşını muhasebe tarafından hazırlanan bilgiler oluşturmaktadır. Çalışmaların en yüksek etkinlik derecesine ulaştırılması için ön muhasebe çalışmaları yönetime en büyük yardımı gösterecek şekilde düzenlenmektedir. Ön muhasebe neden önemlidir? sorusuna karşın; işletmeyle ilgili ekonomik bilgileri işler, biriktirir, belirler, sınıflandırır, özetler ve de raporlar yanıtını verebiliriz. İşletmenin atacağı adımlara karar vermesinde ön muhasebenin raporlayarak sunduğu bilgiler çok önem arz eder.

Ön Muhasebede Dikkat Edilmesi Gerekenler?

Günümüzde işletmeler büyük rekabet içerisindedir. Rekabette karlı olmak ve karını ileri seviyeye taşımak için ön muhasebenin dikkatli tutulması gerekir. Ön muhasebe tutulurken:

 • Gider ve harcama evraklarının belge ve makbuzlarının muhasebe programına işlenmesi
 • Kesilen faturanın koçanda ve klasörde olmak üzere iki kopyasının olması
 • Damga vergilerinin olup olmadığı kontrol edilerek yapılan sözleşmelerin ayrı bir dosyada saklanması
 • Şirkete ait imza sirküleri, ortakların kimlik bilgileri, kira kontratları, sigorta poliçeleri, vergi dairesi yazışmaları gibi önemli evrakların klasörde saklanması
 • Çalışanlarda dair sözleşmelerin ve benzeri bilgilerin klasörlenmesi
 • İthalat evraklarının ayrı tutulup takip edilmesi
 • Şirketin muhasebe ve resmi defterleri için arşiv sisteminin oluşturulması
 • Çek, senet ve banka havalesi gibi ödemelerin makbuzların saklanmasına özen gösterilmelidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir