Muhasebe

Tevkifatlı Fatura

Genel olarak normal fatura ve irsaliye ile tevkifatlı fatura karşılaştırıldığı zaman pek
bir farkının olmadığını söyleyebiliriz. Burada kullanılan tevkifat para konusunda
kesintiler anlamına gelmektedir.
Faturalarda kullanılan tevkifat ise kendi içerisinde KDV Tevkifatı ve Gelir Vergisi
Tevkifatı olarak iki gruba ayrılmıştır. KDV Tevkifatı, gerçekleştirilen mal alım satım ya
da hizmet bedeli gözetilerek hesaplanmış KDV’nin, alıcılardan bazı durumlar tamamı
bazı durumlarda ise kanunca belirlenmiş oranda kesinti yapılmasının ardından
satıcının dışında vergi dairesine ödeniyor olmasıdır. Gelir Vergisi Tevkifatı ise, Gelir
vergisi yasasının 94 maddesi uyarınca Bakanlar Kurulu’nun belirlemiş olduğu oran
üzerinden gelir vergisine uygulanan kesintiye denilmektedir.
Normal faturalardan tevkifatlı faturayı ayıran en büyük özelliği, faturada söz konusu
olan vergi tutarının alıcı ve satıcı arasında pay edilerek, her iki tarafın vergiye tabi
tutulmasıdır.
Örneğin 100 TL’lik bir faturada uygulanan %18’lik KDV oranı karşılığı gelen 18 TL,
uygulanacak tevkifat ile birlikte 9 TL olarak iki eşit parçaya bölünmektedir. Böylelikle
hem alıcı hem de satıcı söz konusu KDV’yi eşit miktarda pay ederek ödemiş olur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir